January 4th, 2019

הבדל של שחור ולבן


מרצה: זה כתוב עם ספריית טנסורפלואו, כי בניגוד לספרית קראס, היא מאפשרת לגשת לפרטים הכי קטנים. כמו לעבוד עם C ואסמבלר.

קהל: (שקט)

מרצה: אלה בקהל שיש להם שערות לבנות יודעים על מה אני מדבר.

אני: ואם לא היו להם שערות לבנות לפני שהתחילו לעבוד באסמבלר, עכשיו יהיו...